Logo konference
Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem
"Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka"
Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika
Logo ČASP

Základní informace:

Vítáme Vás na stránkách Česko - slovenské konference s mezioborovým dialogem - "Ecce homo : (ne)mocný hráč zítřka,

ta má za cíl umožnit účastníkům z řad studentů i široké veřejnosti navštívit odborné přednášky, diskuze a workshopy v dialogu společenských věd. Přednášet budou odborníci z řad psychologie, politologie, filozofie, ale i nových věd : kulturologie a mediálních studií. Jaká je role člověka v době poznamenané teroristickými útoky. Role médií v dnešní globální společnosti. Jaké další výzvy na člověka čekají v nové době. Naší snahou bude hledání společného paradigmatu a odpovědí na roli "člověka hrajícího o budoucnost". Právě volba tématu a oslovení přednášející nám zaručují odvážný pokus o znovuintegraci společenských věd.

Motto: "Osudovou otázkou lidstva se mi zdá být, zda a v jaké míře se podaří jeho kulturnímu vývoji zvládnout soužití narušené lidským pudem agresivity a sebezničení"

Sigmund Freud

Datum konání: 20.4. - 21.4.2007

Místo konání: Česká republika, Divadlo hudby, Olomouc

Přednášející: Prof Václav Bělohradský, doc. PhDr Ludmila Čírtková CSc, PhDr. Ivo Samson, a další

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! © Zdeněk Vilušínský 2006