Logo konference
Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem
"Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka"
Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika
Logo ČASP

Pořadatel:

Logo ČASP

Hlavní cíle a činnosti organizace:

 • Občanské sdružení Česká asociace studentů psychologie je dobrovolná, nezisková organizace studentů a absolventů psychologie působících na území České republiky. Byla založena 11. dubna 2001 v Praze.
 • Základní cíle:
  • Zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psychologie na UK v Praze, MU v Brně, UP v Olomouci a zároveň nacházet prostor pro spolupráci s jinými VŠ v ČR i zahraničí.
  • Zlepšení podmínek studia, zvýšení studijních požadavků.
  • Spolupráce s profesionálními psychologickými organizacemi v ČR
  • Rozvinutí profesionální základny pro studenty psychologie.
 • ČASP již dlouho dobu spolupracuje s mnoha profesionálními psychologickými asociacemi (ČAPPO, UPA, CMPS,…).
 • ČASP je členem Evropské Federace Psychologických Asociací (EFPSA)
 • Od vzniku ČASP již organizací prošlo přes 700 studentů psychologie z Prahy, Brna a Olomouce

Aktivity vedoucí k naplňování cílů:

 • Hlavní úspěchy:
 • Mezinárodní letní škola EFPSA na téma "Evaluace VŠ vzdělávání v České republice." Vytvoření univerzálního dotazníku evaluace vysokých škol. Výsledky týdenní akce jsou shrnuty ve sborníku.
 • I. celostátní konference studentů psychologie v roce 2004 na téma "Uplatnění psychologa v praxi".
 • Výměnný program: ČR & Nizozemí & Maďarsko
 • Dny pro dětské domovy v Olomouci a Brně.
 • Výměnné programy: ČR & Srbsko a Černá hora, nyní chystáme : ČR & Švýcarsko
 • II. celostátní konference studentů psychologie 2005 na téma: "KLIENT A MY".
 • Účast na 19. EFPSA kongresu 2005 ve Španělsku.
 • Již třetí ročník seznamovacího pobytu pro studenty prvního ročníku Katedry psychologie FF UP pod názvem Dostředy ve dnech 11.-14.9. 2005
 • III. celostátní konference studentů psychologie ve dnech 24. - 25. 2. 2006
 • Odborné kurzy projektivních technik pod vedením Dr. Zdeňka Altmana
 • Víkendové semináře na témata: psychologie trhu, sportovní psychologie, atd.
 • Exkurze pro studenty do psychologických zařízení
 • Organizace 20. EFPSA kongresu 2006 v ČR na téma: "VZTAHY" ve dnech 30. 4. - 7. 5. 2006 ve Špindlerově Mlýně, za účasti více jak 200 studentů a odborníků z celé Evropy.
 • Čtvrtý ročník seznamovacího pobytu pro studenty prvního ročníku Katedry Psychologie FF UP pod názvem Dostředy ve dnech 10.-13.9.2006
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! © Zdeněk Vilušínský 2006