Logo konference
Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem
"Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka"
Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika
Logo ČASP

Kontakty:

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE
KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP
VODÁRNÍ 6
771 80 OLOMOUC
casp@upol.cz
WWW.CASP.UPOL.CZ

GARANTI PROJEKTU:

IVO HRDINA
i.hrdina@centrum.cz
JURAJ BARČIAK
juraj.barciak@post.sk

E-MAIL KONFERENCE:

casp.konference@seznam.cz

TEAM PROPAGACE A FUNDRAISINGU:

HANA BRUŠTÍKOVÁ
ROMANA LÁCHOVÁ
JANA LEHNEROVÁ
KLÁRA PLAŠIRYBOVÁ
JAN ŠEBL
VANDA VYMAZALOVÁ

TVORBA STRÁNEK:

ZDENĚK VILUŠÍNSKÝ
E-mail: zdenek.vilusinsky@matfyz.cz
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! © Zdeněk Vilušínský 2006