Logo konference
Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem
"Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka"
Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika
Logo ČASP

Workshopy:

Na worshopy se prosím zapisujte na mailu casp.konference@seznam.cz

1. Pátek 20.4. 15:30 - 17:00, kapacita 15 lidí

Mgr. David Dohnal - Jste připraveni?
Workshop na téma katastrofy, terorismus a jiné události, které ovlivňují život člověka a komunit. Lze očekávat aktivní diskusi a cvičení k nastíněným tématům. Výstupem by mělo být zamyšlení každého účastníka workshopu nad vlastními možnostmi, schopnostmi a dovednostmi zvládat krizové situace.

2. Sobota 21.4. 10:50 - 12:20, kapacita 15 lidí

Přednášející se zaměří na identifikaci postojů a předsudků, které účastníci workshopu k danému tématu mají a budou se snažit dané oblasti blíže objasnit a vztáhnout je k učení Islámu. Bude diskutována odlišnost mezi Islámem jako náboženstvím (učením) a tradicí uplatňovanou v různých muslimských státech.
Přednášející představí nejčastější předsudky spjaté s tématem Islám a žena a osvětlí jejich možné kořeny. Definují pozici ženy z pohledu Islámu, a to v různých sociálních rovinách.

3. Sobota 21.4. 12:30 - 14:00, kapacita 15 lidí

Cílem workshopu je; aktivní formou seznámit účastníky s významem pojmu globální rozvojové vzdělávání, který se v ČR posledních pár let dynamicky rozvíjí. Konkrétním tématem bude vnímání různých kultur a náboženství. V rámci setkání se budeme zabývat konkrétními případovými studiemi a různými výroky.Připravujeme pro Vás interaktivní worshop na téma : „Společný barevný svět“ ve spolupráci s agenturou Rozvojové a humanitární pomoci – ARPOK

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! © Zdeněk Vilušínský 2006