Logo konference
Česko-slovenská konference s mezioborovým dialogem
"Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka"
Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika
Logo ČASP

Program:

Odborný program konference s mezioborovým dialogem - Ecce homo : (ne)mocný hráč zítřka
Divadlo hudby, Olomouc
Pátek 20.4.2007

12:00 – 13:00 Registrace účastníků
13:00 – 13:05 Zahájení – Moderátor – Martin Kuška
13:05 – 13:10 Vedoucí katedry – Vladimír Řehan
13:10 – 13:15 ČASP – Ivo Hrdina
SEKCE TERORISMU
13:15 – 14:15 1. přednáška – Ivo Samson ( Antiterorizmus a protiterorizmus: metodológia obrany pre budúcnosť)
14:15 – 15:00 2. přednáška – Ludmila Čírtková (Predikce ve forenzní psychologii)
15:00 – 15:15 Pauza
SEKCE STŘETU KULTUR
15:15 – 15:50 1. přednáška – Roman Joch (Válka civilizací a islamizace Evropy)
15:50 – 16:25 2. přednáška – Mohamed Filo (Podíl médií a „zájmových skupin“ na maladjustaci muslimské komunity v ČR )
16:25 – 17:00 3. přednáška – Daniel Topinka (Perspektivy integrace muslimů v Česku)
17:00 – 17:15 Pauza
17:15 – 19:00 Panelová Diskuze (Budoucnost a forma náboženství)

Moderátor – Martin Kuška
1.účastník – Ivo Samson
2.účastník – Pavel Černý
3.účastník – Petr Papoušek
4.účastník – Mohamed Filo

Sobota 21.4.2007

09:00 – 09:05 Zahájení – Moderátor – Martin Dolejš
SEKCE VÝZEV NOVÉ DOBY
09:05 – 09:50 1. přednáška – Karel Hvížďala (Esej o eseji)
09:50 – 10:35 2. přednáška – Václav Bělohradský (Globalizace : klíčová slova)
10:35 – 10:50 pauza
10:50 – 11:35 3. přednáška – František Petrášek (O anticipacích a formách lidského jednání)
11:35 – 12:20 4. přednáška – Josef Novák (Vyšinutí jako poslední ostrůvky evropské civilizace)
12:20 – 12:30 pauza
12:30 – 12:40 Panelová Diskuze – Moderátor – Štefan Hrib
12:40 – 14:00 Panelová Diskuze (Hodnotová orientace Evropy)

1.účastník – Doc.PhDr. Vladimír Řehan
2.účastník – Roman Joch
3.účastník – Radim Brázda
14:00 – 14:05 Slavnostní zakončení

Společenský program:

Součástí konference bude společenský večer s rautem a živou hudbou pro všechny účastníky i přednášející v Jazz clubu Tibet, Olomouc.
Zahraje skupina : Pangea – The Beatles Revival Band (www.beatles-revival.cz)

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! © Zdeněk Vilušínský 2006